Foreldremøte i barnehagen uke 38

Vi ønsker foreldre/foresatte Velkommen til foreldremøte i barnehagen høsten 2019.

Avdeling Hemsbakken har foreldremøte tirsdag 17.september 2019.
            Skolestarterne på Kengubarna 17.30 - 18.00
            Kengubarna 18.00 - 19.30
            Panthera 19.30 - 21.00


Avdeling Lasken har foreldremøte torsdag 19.september 2019:
         
  Skolestarterne på Hundremeterskogen 17.30 - 18.00
            Hundremeterskogen 18.00 - 19.30
            Bikuben 19.30 - 21.00