Fellesuker på Hemsbakken

I uker 28, 29 og 30 er alle avdelinger samlet på Hemsbakken

Åpningstid i disse ukene er 7.15 - 16.30. 

Det er personal fra alle avdelinger tilstede i disse ukene. Persoalet går ulike vakter mellom kl 7.15 og 16.30.