Brannvernuke

Uke 36 er det brannvernuke i barnehagen

Denne uken er det brannvernuke i barnehagen. 

Skolestarterne får besøk fra Sandefjord brannstasjon i løpet av uken. De har med seg brannbilen og barna får se litt hva slags utstyr brannbilen har.

Det blir også gjennomført brannøvelse i barnehagen. Alle avdelinger har egne opplegg for denne brannvernuka. 

Skolestartergruppen blir introdusert for Flammbært. Flammbært er en bamse som barna skal ha med seg hjem på tur. Flammbært skal ta sikkerhetssjekken hjemme hos barna.

Les mer om Flammbært her: 

http://flammbaert.no/informasjon.php