Planleggingsdag 6.mars 2020

Fredag 6.mars er det planleggingsdag i barnehagen. Barnehagen er da stengt.