Dagsrytme i barnehagen

Kl 6.45                            Barnehagen åpner

Frem til kl 09.00             Frilek og frokost for de barna som ønsker det. 
                                       Barna må ha med seg matpakke. Melk/vann fås i   
                                       barnehagen.

Fra ca kl 09.00               Frilek ute eller inne
                                       Gruppeaktiviteter/lekegrupper
                                       Tur
                                       De minste barna er ofte ute på formiddagen og de eldste
                                       etter lunsj.

Før lunsj så har avdelingene ofte samling på avdelingen.

Ca kl 11.00                    Lunsj på alle avdelinger
                                      Barnehagen får servert mat i barnehagen

Etter maten er det sovetid, ute- og innelek. 

Ca kl 14.00                      Ettermiddagsmat
                                       Barna får frukt og et lite ettermiddagsmåltid

Etter maten er det frilek ute eller inne.

Kl 17.00                           Barnehagen stenger
                                       Foreldrene må senest være i barnehagen kl 16.45 for å 
                                       hente barnet og ha tid til å samtale med personalet om
                                       barnets dag i barnehagen.