Hva koster det å ha barn i barnehage?

Fra 1.januar 2020 har Stortinget vedtatt nye satser for foreldrebetaling i barnehagen. Pris for barnehageplass uten kostpenger kr 3135 pr måned. 

Full barnehageplass i Veslehaven barnehage koster fra 1.januar 2020 kr 3445,- pr måned, inklusiv kostpenger kr 310,-.

I denne prisen får barna lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det er 11 måneder foreldrebetaling i året. Juli er betalingsfri.

Foreldrebetaling for 2 søsken i barnehagen er kr 5 950,- inklusiv kostpenger. Søskenmoderasjon blir beregnet ut i fra foreldrebetaling uten kostpenger.