Hva koster det å ha barn i barnehage?

Full barnehageplass i Veslehaven barnehage koster kr 3300,- pr måned, inklusiv kostpenger kr 310,-.

I denne prisen får barna lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det er 11 måneder foreldrebetaling i året. Juli er betalingsfri.