Oversikt over arrangement og planleggingsdager 2017-2018

Her er oversikt over arrangement og planleggingsdager for barnehageåret 2017-2018

Høsten 2017

14.august        - Planleggingsdag 7 (2016-2017)
15.august        - Planleggingsdag 1
Uke 36            - Brannvernuke
Uke 37            - Høstfest i barnehagen med grønnsakssuppe
19.september  - Foreldremøte avdeling Lasken
21.september  - Foreldremøte avdeling Hemsbakken
25.september  - SU-møte
29.september  - Planleggingsdag 2
10. oktober     - "Pensjonisstreff" (skolestarterne kommer på besøk)
17.oktober      - Fotografering Lasken fra kl 09.00
19.oktober      - Fotofrafering Hemsbakken, fra kl 09.00
Uke 43            - FN-markeringsuke med:
      24.oktober      - Foreldrekaffe 15-16.30 avdeling Lasken
      26.oktober      - Foreldrekaffe 15-16.30 avdeling Hemsbakken
Uke 44-47       - Foreldresamtaler
30.november   - Planleggingsdag 3
5.                   - Nissefest
13.                 - Lucia

Åpningstid i romjulen er fra 8.00 - 16. 00

Våren 2018

2.januar          - Planleggingsdag 4
13.februar       - Karneval i barnehagen
5. mars           - SU-møte 18-19.30
7. mars           - Planleggingsdag 5
13.mars          - Foreldremøte Hemsbakken
15.mars           - Foreldremøte Lasken
22.mars           - Påskefrokost
28.mars           - Barnehagen stenger kl 12.00
Uke 14 - 17      - Foreldresamtaler
20.april            - Besteforeldredag 15.00 - 16.30        
24.april            - Dugnad
30.april            - Frist for oppmelding av ferie i sommer
15.mai             - 17.mai markering i barnehagen fra 16.00
5.juni              - Sommerfest Hemsbakken
6.juni              - Sommerfest Lasken
8.juni              - Planleggingsdag 6

Uke 28,29 og 30 er alle avdelinger samlet på Hemsbakken. Åpningstid 7.15 - 16.30

13.august          - Planleggingsdag 7
14.august          - Planleggingsdag 1 (2018-2019)