Oversikt over arrangement og planleggingsdager 2019-2020

Her er oversikt over arrangement og planleggingsdager for barnehageåret 2018-2019

Høsten 2019

12.august        - Planleggingsdag 7 (2018-2019)
13.august        - Planleggingsdag 1
Uke 36            - Brannvernuke
Uke 37            - Høstfest i barnehagen. Et arrangement for barna.
17.september  - Foreldremøte avdeling Hemsbakken
19.september  - Foreldremøte avdeling Lasken
23.                 - SU-møte
8. oktober     - "Pensjonisstreff" (skolestarterne fra 2018-2019 kommer på besøk)

15.oktober      - Fotografering Lasken fra kl 09.00
16.oktober      - Fotofrafering Hemsbakken, fra kl 09.00
18.oktober      - Planleggingsdag 2
Uke 43            - FN-markeringsuke
Uke 43-46       - Foreldresamtaler
29.november   - Frist for oppmelding av ferie i romjulen

3.                   - Nissefest
13.                 - Lucia fra 16.00

Åpningstid i romjulen er fra 8.00 - 16. 00

Våren 2020

2.januar          - Planleggingsdag 3
3.januar          - Planleggingsdag 4
14.februar       - Karneval i barnehagen
3. mars           - SU-møte 18-19.30
6. mars           - Planleggingsdag 5
10.mars          - Foreldremøte Hemsbakken
12.mars          - Foreldremøte Lasken
13.mars          - Frist for oppmelding av ferie i påsken
Uke 12 - 14     - Foreldresamtaler
2.april             - Påskefrokost

8.april              - Barnehagen stenger kl 12.00
24.april            - Besteforeldredag 15.00 - 16.30        
30.april            - Frist for oppmelding av ferie i sommer
5.mai               - Dugnad
14.mai             - 17.mai markering i barnehagen fra 16.00
5.juni              - Planleggingsdag 6
9.juni              - Sommerfest Lasken
11.juni             - Sommerfest Hemsbakken


Uke 28,29 og 30 er alle avdelinger samlet på Hemsbakken. Åpningstid 7.15 - 16.30

13.august          - Planleggingsdag 7
14.august          - Planleggingsdag 1 (2020-2021)