Ansatte

Eier og daglig leder

Hege Cecilie Møller

Stilling: Daglig leder
952 55 068
hege.moller@veslehaven.no

Hege Cecilie Møller er eier og daglig leder i barnehagen sammen med Nancy Petersen. Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1997. Hege og Nancy startet Veslehaven barnehage as 31.juli 2001.

Nancy Petersen

Stilling: Daglig leder
400 75 353
nancy@veslehaven.no

Nancy Petersen er eier og daglig leder i Veslehaven sammen med Hege Cecilie Møller. Nancy er utdannet førskolelærer og har arbeidet i barnehage siden 1997.

Hemsbakken - Kengubarna

Thomas Myhre Lund

Stilling: Avdelingsleder

Thomas har arbeidet i Veslehaven barnehage siden desember 2018. Han er utdannet barnehagelærer og har arbeidet i barnehage både som assistent og som pedagog. Thomas har tidligere også jobbet som assistent hos oss i Veslehaven. Fra august 2022 så er Thomas avdelingsleder på Kengubarna.

Kari Reppesgård Lie

Stilling: Pedagogisk leder

Kari har arbeidet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i desember 2005. Kari er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1996. Kari har jobbet på alle avdelinger hos oss i Veslehaven barnehage.

Vibeke Ask Sørli

Stilling: Støttepedagog

Vibeke har jobbet i Veslehaven siden august 2006. Vibeke har jobbet som assistent frem til våren 2021. 2017-2021 tok Vibeke barnehagelærerutdanning ved siden av stillingen som assistent. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer juli 2021. Barnehageåret 2022-2023 har Vibeke ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på Hemsbakken.

Kristin Bakke

Stilling: Assistent

Kristin har jobbet i Veslehaven siden september 2006. Kristin har jobbet på avdeling Hundremeterskogen, men de siste årene har Kristin jobbet på Kengubarna.

Liv Zachariassen

Stilling: Assistent

Liv har jobbet i Veslehaven siden 2002. Liv har jobbet på de fleste avdelingene i Veslehaven, men de siste årene har Liv jobbet på Kengubarna.

Marcus Møller Røsaker

Stilling: Assistent

Marcus har jobbet hos oss siden september 2012. Marcus har bachelor i psykologi og tar master ved siden av jobben som assistent på Kengubarna. Marcus har jobbet på både Kengubarna og Panthera.

Barry Dodd

Stilling: Assistent

Barry begynte hos oss oktober 2020. Barry har jobbet på Panthera i 2 år og dette barnehageåret har han fulgt med 3 åringene over til Kengubarna.

Feride Mulaj

Stilling: Assistent

Feride har jobbet i Veslehaven vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Feride har jobbet på både Panthera og Kengubarna.

Hemsbakken - Panthera

Jeanette Beatrice Bekkelund

Stilling: Avdelingsleder

Jeanette Beatrice Bekkelund har arbeidet i Veslehaven siden januar 2006. Jeanette er utdannet førskolelærer. Jeanette har jobbet på småbarnsavdelingene Bikuben og Panthera. Siden desember 2017 har Jeanette jobbet som pedagog på Hundremeterskogen. Fra august 2022 så er Jeanette avdelingsleder på Panthera.

Vjosa Vladi

Stilling: Pedagogisk leder

Vjosa begynte å jobbe i Veslehaven august 2018. Vjosa er utdannet barnehagelærer. Vjosa har jobbet på både Kengubarna og Panthera. Vjosa jobber som pedagogisk leder på avdeling Panthera.

Emma Kristensen

Stilling: Pedagogisk leder

Emma er utdannet barnehagelærer og begynte i Veslehaven 12 desember 2022.

Nina Knudsen

Stilling: Assistent

Nina har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Nina har de siste årene jobbet på liten avdeling, Panthera, på Hemsbakken.

Oda Egeberg

Stilling: Assistent

Oda begynte hos oss i Veslehaven august 2020. Oda har jobbet på avdeling Panthera, Hemsbakken siden hun begynte.

Tove Mæland

Stilling: Assistent

Tove har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i 2005. Tove har jobbet på både stor og liten avdeling.

Vaida Sadeckiene

Stilling: Assistent

Vaida er tilkallingsvikar i barnehagen. Vaida er fra Litauen og snakker både norsk og litauisk.

Alexandra Bjarkadottir

Stilling: Assistent

Alexandra begynte som vikar i Veslehaven barnehage oktober 2022.

Lasken - Hundremeterskogen

Hege Bakken

Stilling: Avdelingsleder

Hege har jobbet i Veslehaven siden desember 2007. Hun begynte å jobbe som assistent. Hege studerte barnehagelærerutdanning ved siden av sin assistentstilling fra 2017-2021. Hege var ferdig utdannet barnehagelærer juli 2021. Hege har jobbet som både assistent og pedagogisk leder på Hundremeterskogen. Barnehageåret 2022-2023 er Hege avdelingsleder på Hundremeterskogen.

Wanja Standal

Stilling: Støttepedagog

Wanja har arbeidet i Veslehaven siden desember 2005. Wanja er utdannet førskolelærer og har mange års erfaring fra barnehage. Wanja har jobbet som pedagog og avdelingsleder på de fleste avdelingene i Veslehaven. Wanja har jobbet med barn med særskilte behov de siste årene. Barnehageåret 2022-2023 vil Wanja ha ansvar for spesialpedagogikk på alle avdelinger på Lasken.

Annette Anholt

Stilling: Støttepedagog

Annette er vikar på Hundremeterskogen og jobber som pedagog og som støttepedagog. Annette har lang erfaring fra arbeid som pedagog i barnehage.

Lene Graneng

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001. Lene har jobbet på både Hemsbakken og Lasken. Lene er matansvarlig på avdeling Hundremeterskogen.

Hilde Kåsa

Stilling: Assistent

Hilde har jobbet i Veslehaven siden august 2007. Hilde har jobbet flere år som assistent på Hundremeterskogen.

Line Terese Gade

Stilling: Assistent

Line har jobbet i Veslehaven siden 2003. Line har jobbet på alle avdelinger. De siste årene har hun jobbet på Kengubarna. Fra august 2022 så vil Line jobbe som assistent på Hundremeterskogen.

Lasken - LilleKuben

Marjolein Fjelde

Stilling: Avdelingsleder

Marjolein har jobbet i Veslehaven siden 2010. Marjolein er utdannet førskolelærer. Marjolein er avdelingsleder på Bikuben fra juni 2021.

Lene Sulesund

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Lene har jobbet på småbarnsavdeling på Hemsbakken og de siste årene har hun jobbet på Bikuben. Lene er matansvarlig på avdeling Bikuben.

Anne Grete Mikkelsen

Stilling: Assistent

Anne- Grete har jobbet i Veslehaven siden 2001 og var med da Veslehaven barnehage åpnet for første gang 1.august 2001. Anne-Grete har jobbet på småbarnsavdeling siden oppstart i 2001.

Lena Kvernstuen Egeberg

Stilling: Vikar

Lena er vikar hos oss. Hun begynte i februar 2023 og har jobber som vikar på LilleKuben og StoreKuben.

Lasken - StoreKuben

Kathrine Sandnes

Stilling: Avdelingsleder

Kathrine har jobbet i Veslehaven siden 2004. Kathrine er utdannet førskolelærer. Kathrine har jobbet på småbarnsavdeling siden hun startet hos oss. Hun startet å jobbe på småbarnsavdeling på Lasken og var også med på oppstarten av Hemsbakken i 2005. De siste årene har Kathrine vært pedagogiske leder på Bikuben. Fra januar 2022 har Kathrine vært avdelingsleder på avdeling StoreKuben.

Cecilia de Vreede

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilia er utdannet barnehagelærer, våren 2022. Hun begynte å jobbe i Veslehaven november 2022. Cecilia har jobbet som assistent og barnehagelærer i andre barnehager før hun begynte hos oss.

Kristin Tange

Stilling: Vikar

Kristin er tilbake som vikar i barnehagen. Hun har kommet tilbake etter svangerskapspermisjon og skal jobbe på StoreKuben/LilleKuben våren 2023.

Elin Sundmark

Stilling: Assistent

Elin har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001. Elin har jobbet som assistent på de fleste avdelingene i barnehagen. De siste årene har Elin jobbet på småbarnsavdelingen StoreKuben.

Ida Igesund

Stilling: Assistent

Ida har jobbet hos oss siden 2009. Ida er hovedverneombud i barnehagen.

Wanja Standal

Stilling: Støttepedagog

Wanja har arbeidet i Veslehaven siden desember 2005. Wanja er utdannet førskolelærer og har mange års erfaring fra barnehage. Wanja har jobbet som pedagog og avdelingsleder på de fleste avdelingene i Veslehaven. Wanja har jobbet med barn med særskilte behov de siste årene. Barnehageåret 2022-2023 vil Wanja ha ansvar for spesialpedagogikk på alle avdelinger på Lasken.

Lena Kvernstuen Egeberg

Stilling: Vikar

Lena er vikar hos oss. Hun begynte i februar 2023 og har jobber som vikar på LilleKuben og StoreKuben.

Lasken - Tussi

Mads Bentsen

Stilling: Avdelingsleder

Mads Bentsen har arbeidet i Veslehaven siden 2008. Mads er utdannet førskolelærer. Mads har jobbet på alle avdelinger i Veslehaven barnehage, men vært på Bikuben de siste årene. Fra november 2021 vil Mads være avdelingsleder på Hundremeterskogen. Mads er i pappapermisjon fom 7.juni 2021 tom 25.oktober 2021.

Grete Nielsen

Stilling: Assistent

Grete har arbeidet i Veslehaven siden 2003 og har arbeidet mange år på småbarnsavdeling. Grete begynte på Tussi høsten 2021.

Nora Halvorsen Ulfsten

Stilling: Assistent

Nora begynte å jobbe hos oss høsten 2018 og har vært vikar på alle avdelinger. Nora har tatt studie ved siden av og vært i mammapermisjon. Nora er tilkallingsvikar på alle avdelinger.

Vikarer

Iselin Johansen

Stilling: Assistent

Iselin er tilkallingsvikar på alle avdelinger. Iselin har jobbet som vikar i barnehagen tidligere og er godt kjent med barnehagen.

Heidi Lensberg

Stilling: Assistent

Heidi har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden januar 2021. Heidi er vikar på alle avdelinger i barnehagen.

Andre ansatte

Cecilie Hynne Aandstad

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilie er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Veslehaven siden august 2018. Cecilie har jobbe på avdeling Tussi, StoreKuben og Hundremeterskogen. Cecilie har permisjon tom mars 2024.

Kristin Sætermo Midttun

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin er utdannet barnehagelærer og har jobbet hos oss siden desember 2017. Kristin har jobbet på både Kengubarna, Hundremeterskogen og Panthera. Kristin har svangerskapspermisjon fra mars 2022.

Tore Gjone Møller

Stilling: Vaktmester

Tore er ansatt som vaktmester i Veslehaven. Han har vært med siden vi startet opp barnehagen i 2001.