Ansatte

Eier og daglig leder

Hege Cecilie Møller

Stilling: Daglig leder
952 55 068
hege.moller@veslehaven.no

Hege Cecilie Møller er eier og daglig leder i barnehagen. Hege Cecilie ble ferdig utdannet førskolelærer på Høyskolen i Vestfold i 1997 og har jobbet i barnehage siden høsten 1997. Hege Cecilie og Nancy startet Veslehaven barnehage as 31.juli 2001. Hege Cecilie har gjennomført Nasjonal lederutdanning for styrere (2016-2017) og Juss for ledere (2022-2023) på BI. Året 23-24 gjennomfører Hege Cecilie videreutdanningen ledelse av utvikling og endring på BI.

Nancy Petersen

Stilling: Daglig leder
400 75 353
nancy@veslehaven.no

Nancy Petersen er eier og daglig leder i barnehagen. Nancy ble ferdig utdannet førskolelærer på Høyskolen i Vestfold i 1997 og har jobbet i barnehage siden høsten 1997. Nancy og Hege Cecilie startet Veslehaven barnehage as 31.juli 2001. Nancy har gjennomført Nasjonal lederutdanning for styrere (2016-2017) og Juss for ledere (2022-2023) på BI. Året 23-24 gjennomfører Nancy videreutdanningen ledelse av utvikling og endring på BI.

Hemsbakken - Kengubarna

Kari Reppesgård Lie

Stilling: Pedagogisk leder

Kari har arbeidet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i desember 2005. Kari er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1996. Kari har jobbet på alle avdelinger hos oss i Veslehaven barnehage.

Vibeke Ask Sørli

Stilling: Støttepedagog

Vibeke har jobbet i Veslehaven siden august 2006. Vibeke har jobbet som assistent frem til våren 2021. 2017-2021 tok Vibeke barnehagelærerutdanning ved siden av stillingen som assistent. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer juli 2021. De siste årene har Vibeke hatt ansvar for det spesialpedagogiske arbeidet på Hemsbakken.

Kristin Bakke

Stilling: Assistent

Kristin har jobbet i Veslehaven siden september 2006. Kristin har jobbet på avdeling Hundremeterskogen, men de siste årene har Kristin jobbet på Kengubarna.

Liv Zachariassen

Stilling: Assistent

Liv har jobbet i Veslehaven siden 2002. Liv har jobbet på de fleste avdelingene i Veslehaven, men de siste årene har Liv jobbet på Kengubarna.

Nina Knudsen

Stilling: Assistent

Nina har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Nina har de siste årene jobbet på liten avdeling på Hemsbakken.

Hemsbakken - Løvebo

Kristin Sætermo Midttun

Stilling: Pedagogisk leder

Kristin er utdannet barnehagelærer og har jobbet hos oss siden desember 2017. Kristin har jobbet på både småbarnsavdeling og storbarnsavdeling hos oss. Kristin har rollen som Barnas verneombud i Veslehaven.

Rikke Petersen

Stilling: Assistent

Rikke begynte som tilkallingsvikar hos oss høsten 2023. Rikke er godt kjent med barnehagen da hun har vært vikar hos oss for noen år siden.

Iselin Johansen

Stilling: Assistent

Iselin er tilkallingsvikar på alle avdelinger. Iselin har jobbet som vikar i barnehagen tidligere og er godt kjent med barnehagen. Våren 2024 er Iselin på Løveo.

Hemsbakken - Tigerstua

Jeanette Beatrice Bekkelund

Stilling: Pedagogisk leder

Jeanette Beatrice Bekkelund har arbeidet i Veslehaven siden januar 2006. Jeanette er utdannet førskolelærer og har tatt videreutdanning i . Jeanette har jobbet på både småbarnsavdeling og storbarnsavdeling.

Vjosa Vladi

Stilling: Barnehagelærer

Vjosa begynte å jobbe i Veslehaven august 2018. Vjosa er utdannet barnehagelærer.

Emma Sofie Lundin Kristensen

Stilling: Barnehagelærer

Emma er tilbake hos oss som tilkallingsvikar. Emma var barnehagelærer på småbarnsavdeling på Hemsbakken barnehageåret 2022-2023.

Zane Farenhorste-Nordseter

Stilling: Assistent

Zane begynner som assistent hos oss 19.oktober. Hun tar barnehagelærerutdanning på deltid ved siden av jobben hos oss. Zane har vært i praksis hos oss tidligere, på småbarnsavdeling på Hemsbakken. Zane har også erfaring fra skole og SFO.

Tove Mæland

Stilling: Assistent

Tove har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i 2005. Tove har jobbet på både stor og liten avdeling.

Vaida Sadeckiene

Stilling: Assistent

Vaida er fra Litauen og snakker både norsk og litauisk.

Feride Mulaj

Stilling: Assistent

Feride har jobbet i Veslehaven vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Feride har jobbet på både Panthera og Kengubarna.

Lasken - Hundremeterskogen

Thomas Myhre Lund

Stilling: Pedagogisk leder

Thomas har arbeidet i Veslehaven barnehage siden desember 2018. Han er utdannet barnehagelærer og har arbeidet i barnehage både som assistent og som pedagog.

Cecilie Hynne Aandstad

Stilling: Barnehagelærer

Cecilie er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Veslehaven siden august 2018. Cecilie har jobbe på avdeling Tussi, StoreKuben og Hundremeterskogen. Cecilie har permisjon tom mars 2024.

Wanja Standal

Stilling: Støttepedagog

Wanja har arbeidet i Veslehaven siden desember 2005. Wanja er utdannet førskolelærer og har mange års erfaring fra barnehage. Wanja har jobbet som pedagog og pedagogisk leder på de fleste avdelingene i Veslehaven. Wanja har jobbet med barn med særskilte behov de siste årene.

Annette Anholt

Stilling: Barnehagelærer

Annette er vikar innimellom på Hundremeterskogen som pedagog/støttepedagog. Annette har lang erfaring fra arbeid som pedagog i barnehage. Annette har en annen jobb som hovedjobb, men vil være litt å se på Hundremeterskogen.

Hilde Kåsa

Stilling: Assistent

Hilde har jobbet i Veslehaven siden august 2007. Hilde har jobbet flere år som assistent på Hundremeterskogen.

Kristin Tange

Stilling: Assistent

Kristin har jobbet på både Hundremeterskogen og StoreKuben som vikar. Kristin er utdannet lærer. Barnehageåret 2023-2024 skal Kristin jobbe som assistent på Hundremeterskogen.

Nora Halvorsen Ulfsten

Stilling: Assistent

Nora begynte å jobbe hos oss høsten 2018 og har vært vikar på alle avdelinger. Nora har tatt studie ved siden av jobben som assistent. Nora har bacheor i psykologi. Høsten 2023 begynner Nora på master og skal jobbe som vikar ved siden av studier.

Lasken - LilleKuben

Marjolein Fjelde

Stilling: Pedagogisk leder

Marjolein har jobbet i Veslehaven siden 2010. Marjolein er utdannet førskolelærer og har jobbet på småbarnsavdeling siden 2010.

Lene Sulesund

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Lene har jobbet på småbarnsavdeling på Hemsbakken og de siste årene har hun jobbet på småbarnsavdelingene på Lasken. Lene er matansvarlig på LilleKuben og StoreKuben.

Anne Grete Mikkelsen

Stilling: Assistent

Anne- Grete har jobbet i Veslehaven siden 2001 og var med da Veslehaven barnehage åpnet for første gang 1.august 2001. Anne-Grete har jobbet på småbarnsavdeling siden oppstart i 2001.

Hanne Simonsen

Stilling: Assistent

Hanne begynte som tilkallingsvikar hos oss i Veslehaven. Barnehageåret 2023-2024 vil hun jobbe som assistent på avdelingene våre på Lasken.

Lasken - StoreKuben

Kathrine Sandnes

Stilling: Pedagogisk leder

Kathrine har jobbet i Veslehaven siden 2004. Kathrine er utdannet førskolelærer. Kathrine har jobbet på småbarnsavdeling siden hun startet hos oss. Hun startet å jobbe på småbarnsavdeling på Lasken og var også med på oppstarten av Hemsbakken i 2005. De siste årene har Kathrine vært pedagogiske leder på StoreKuben på Lasken.

Oda Johansen

Stilling: Barnehagelærer

Oda er ansatt som barnehagelærer hos oss i Veslehaven. Barnehageåret 2023-2024 har Oda jobbet på StoreKuben, på Lasken. Oda tok sin utdannelse ved Universitetet i Sørøst-Norge og var ferdig våren 2021. Oda har også årsstudium i organisasjon og ledelse. Oda har to års erfaring fra barnehage før hun kom til oss høsten 2023. Barnehageåret 2024-2025 skal Oda være pedagogisk leder på Løvebo, Hemsbakken.

Elin Sundmark

Stilling: Assistent

Elin har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001. Elin har jobbet som assistent på de fleste avdelingene i barnehagen. De siste årene har Elin jobbet på småbarnsavdelingen StoreKuben.

Ida Igesund

Stilling: Assistent

Ida har jobbet hos oss siden 2009. Ida har jobbet flere år på Hemsbakken, før hun begynte å jobbe på småbarnsavdelingen på Lasken. Ida er også utdannet fotograf. Ida har vært verneombud i Veslehaven.

Hanne Simonsen

Stilling: Assistent

Hanne begynte som tilkallingsvikar hos oss i Veslehaven. Barnehageåret 2023-2024 vil hun jobbe som assistent på avdelingene våre på Lasken.

Lasken - Tussi

Mads Bentsen

Stilling: Pedagogisk leder

Mads Bentsen har arbeidet i Veslehaven siden 2008. Mads er utdannet førskolelærer. Mads har jobbet på flere avdelinger i Veslehaven barnehage og har erfaring med små og store barn.

Lene Graneng

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001. Lene har jobbet på både Hemsbakken og Lasken. Lene er matansvarlig på avdeling Hundremeterskogen.

Grete Nielsen

Stilling: Assistent

Grete har arbeidet i Veslehaven siden 2003 og har arbeidet mange år på småbarnsavdeling. Grete begynte på Tussi høsten 2021.

Vikarer

Barry Dodd

Stilling: Assistent

Barry har jobbet hos oss fra oktober 2020 til juni 2024. Han har jobbet på småbarnsavdeling og storbarnsavdeling på Hemsbakken. Barry sluttet hos oss juni 2024 da han fikk ny jobb. Han vil fra juni 2024 være tilkallingsvikar på alle avdelinger når han har anledning til det.

Emma Sofie Lundin Kristensen

Stilling: Barnehagelærer

Emma er tilbake hos oss som tilkallingsvikar. Emma var barnehagelærer på småbarnsavdeling på Hemsbakken barnehageåret 2022-2023.

Indine Bergan

Stilling: Assistent

Indine er tilkallingsvikar på alle avdelinger. Hun begynte hos oss august 2023. Indine er utdannet barnevernspedagog.

Rikke Petersen

Stilling: Assistent

Rikke begynte som tilkallingsvikar hos oss høsten 2023. Rikke er godt kjent med barnehagen da hun har vært vikar hos oss for noen år siden.

Andre ansatte

Tore Gjone Møller

Stilling: Vaktmester

Tore er ansatt som vaktmester i Veslehaven. Han har vært med siden vi startet opp barnehagen i 2001.

Mina Karin Eidevik

Stilling: Barnehagelærer

Mina begynte som barnehagelærer hos oss i Veslehaven desember 2023. Mina tok sin utdannelse ved Universitetet i Sørøst-Norge og var ferdig våren 2017. Mina har seks års erfaring fra barnehage før hun kom til oss. Mina har svangerskapspermisjon fra juni 2024.

Amalie Standal

Stilling: Fagarbeider

Amalie begynner å jobbe hos oss november 2023. Amalie er utdannet barna- og ungdomsarbeider og har bred erfaring i arbeid med barn. Amalie har jobbet hos oss som assistent tidligere. Amalie er i svangerskapspermisjon fom juni 2024.