Ansatte

Eier og daglig leder

Hege Cecilie Møller

Stilling: Daglig leder
952 55 068
hege.moller@veslehaven.no

Hege Cecilie Møller er eier og daglig leder i barnehagen sammen med Nancy Petersen. Hege er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1997. Hege og Nancy startet Veslehaven barnehage as 31.juli 2001.

Nancy Petersen

Stilling: Daglig leder
400 75 353
nancy@veslehaven.no

Nancy Petersen er eier og daglig leder i Veslehaven sammen med Hege Cecilie Møller. Nancy er utdannet førskolelærer og har arbeidet i barnehage siden 1997.

Hemsbakken - Kengubarna

Kari Reppesgård Lie

Stilling: Avdelingsleder

Kari har arbeidet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i desember 2005. Kari er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage siden 1996. Kari har jobbet på alle avdelinger hos oss i Veslehaven barnehage.

Thomas Myhre Lund

Stilling: Pedagogisk leder

Thomas har arbeidet i Veslehaven barnehage siden desember 2018. Han er utdannet barnehagelærer og har arbeidet i barnehage både som assistent og som pedagog. Thomas har tidligere også jobbet som assistent hos oss i Veslehaven.

Vibeke Ask Sørli

Stilling: Pedagogisk leder

Vibeke har jobbet i Veslehaven siden august 2006. Vibeke har jobbet som assistent frem til våren 2021. 2017-2021 tok Vibeke barnehagelærerutdanning ved siden av stillingen som assistent. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer juli 2021.

Line Terese Gade

Stilling: Assistent

Line har jobbet i Veslehaven siden 2003. Line har jobbet på alle avdelinger, men de siste årene har hun jobbet på Kengubarna. Line er matansvarlig på avdeling Hemsbakken.

Kristin Bakke

Stilling: Assistent

Kristin har jobbet i Veslehaven siden september 2006. Kristin har jobbet på avdeling Hundremeterskogen, men de siste årene har Kristin jobbet på Kengubarna.

Liv Zachariassen

Stilling: Assistent

Liv har jobbet i Veslehaven siden 2002. Liv har jobbet på de fleste avdelingene i Veslehaven, men de siste årene har Liv jobbet på Kengubarna.

Marcus Møller Røsaker

Stilling: Assistent

Marcus har jobbet hos oss siden september 2012. Marcus studerer psykologi ved siden av jobben som assistent hos oss og jobber i redusert stilling. Marcus har jobbet på både Kengubarna og Panthera.

Hemsbakken - Panthera

Siv Fagervoll Gunnestad

Stilling: Avdelingsleder

Siv begynte å jobbe hos oss mai 2015. Siv er utdannet førskolelærer. Siv har jobbet som pedagogisk leder på Kengubarna og Hundremeterskogen. Siv har jobbet som pedagogisk leder på Panthera siden november 2017. Fra mars 2022 så har Siv ansvaret for den yngste gruppen på Panthera.

Vjosa Vladi

Stilling: Avdelingsleder

Vjosa begynte å jobbe i Veslehaven august 2018. Vjosa er utdannet barnehagelærer. Vjosa har jobbet på både Kengubarna og Panthera. Vjosa jobber som pedagogisk leder på avdeling Panthera. Fra mars 2022 så har Vjosa ansvar for den eldste barnegruppen på Panthera.

Nina Knudsen

Stilling: Assistent

Nina har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Nina har de siste årene jobbet på liten avdeling, Panthera, på Hemsbakken.

Feride Mulaj

Stilling: Assistent

Feride har jobbet i Veslehaven vi startet opp Hemsbakken desember 2005.

Oda Egeberg

Stilling: Assistent

Oda begynte som vikar hos oss august 2020. Oda har jobbet som vikar på Hemsbakken siden hun begynte.

Tove Mæland

Stilling: Assistent

Tove har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken i 2005. Tove har jobbet på både stor og liten avdeling.

Barry Dodd

Stilling: Assistent

Barry begynte hos oss oktober 2020.

Ala Malekshahi

Stilling: Assistent

Ala jobber som assistent hos oss i Veslehaven. Hun begynte høsten 2021 og har vært vikar på alle avdelinger.

Vaida Sadeckiene

Stilling: Assistent

Vaida er ny tilkallingsvikar i barnehagen. Vaida er fra Litauen og snakker både norsk og litauisk.

Lasken - Hundremeterskogen

Mads Bentsen

Stilling: Avdelingsleder

Mads Bentsen har arbeidet i Veslehaven siden 2008. Mads er utdannet førskolelærer. Mads har jobbet på alle avdelinger i Veslehaven barnehage, men vært på Bikuben de siste årene. Fra november 2021 vil Mads være avdelingsleder på Hundremeterskogen. Mads er i pappapermisjon fom 7.juni 2021 tom 25.oktober 2021.

Hege Bakken

Stilling: Pedagogisk leder

Hege har jobbet i Veslehaven siden desember 2007, som assistent. Hege studerte barnehagelærerutdanning ved siden av sin assistentstilling fra 2017-2021. Hege var ferdig utdannet barnehagelærer juli 2021.

Wanja Standal

Stilling: Støttepedagog

Wanja har arbeidet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Wanja er utdannet førskolelærer.

Lene Graneng

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001. Lene har jobbet på både Hemsbakken og Lasken. Lene er matansvarlig på avdeling Hundremeterskogen.

Hilde Kåsa

Stilling: Assistent

Hilde har jobbet i Veslehaven siden august 2007.

Sondre Møller Røsaker

Stilling: Assistent

Sondre har jobbet i Veslehaven barnehage siden 2015.

Lasken - LilleKuben

Marjolein Fjelde

Stilling: Avdelingsleder

Marjolein har jobbet i Veslehaven siden 2010. Marjolein er utdannet førskolelærer. Marjolein er avdelingsleder på Bikuben fra juni 2021.

Lene Sulesund

Stilling: Assistent

Lene har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp Hemsbakken desember 2005. Lene har jobbet på småbarnsavdeling på Hemsbakken og de siste årene har hun jobbet på Bikuben. Lene er matansvarlig på avdeling Bikuben.

Anne Grete Mikkelsen

Stilling: Assistent

Anne- Grete har jobbet i Veslehaven siden 2001 og var med da Veslehaven barnehage åpnet for første gang 1.august 2001. Anne-Grete har jobbet på småbarnsavdeling siden oppstart i 2001.

Sandra Marie Refsland

Stilling: Assistent

Sandra begynte som tilkallingsvikar hos oss november 2019. Sandra er mest på Panthera, men er vikar på Bikuben og Hundremeterskogen.

Cecilie Hynne Aandstad

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilie er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Veslehaven siden august 2018.

Lasken - StoreKuben

Kathrine Sandnes

Stilling: Avdelingsleder

Kathrine har jobbet i Veslehaven siden 2004. Kathrine er utdannet førskolelærer.

Cecilie Hynne Aandstad

Stilling: Pedagogisk leder

Cecilie er utdannet barnehagelærer. Hun har jobbet i Veslehaven siden august 2018.

Elin Sundmark

Stilling: Assistent

Elin har jobbet i Veslehaven siden vi startet opp i 2001.

Ida Igesund

Stilling: Assistent

Ida har jobbet hos oss siden 2009. Ida er hovedverneombud i barnehagen.

Lasken - Tussi

Jeanette Beatrice Bekkelund

Stilling: Avdelingsleder

Jeanette Beatrice Bekkelund har arbeidet i Veslehaven siden januar 2006. Jeanette er utdannet førskolelærer. Jeanette har jobbet på småbarnsavdelingene Bikuben og Panthera. Siden desember 2017 har Jeanette jobbet som pedagog på Hundremeterskogen. Fra januar 2022 er Jeanette avdelingsleder på avdeling Tussi.

Grete Nielsen

Stilling: Assistent

Grete har arbeidet i Veslehaven siden 2003 og har arbeidet mange år på småbarnsavdeling. Grete begynte på Tussi høsten 2021.

Nora Halvorsen Ulfsten

Stilling: Assistent

Nora begynte å jobbe hos oss høsten 2018 og har vært vikar på alle avdelinger. Nora har tatt studie ved siden av og vært i mammapermisjon. Nora er tilkallingsvikar på alle avdelinger.

Amalie Andersen

Stilling: Assistent

Amalie er vikar hos oss og er vikar på alle avdelinger.

Vikarer

Vaida Sadeckiene

Stilling: Assistent

Vaida er ny tilkallingsvikar i barnehagen. Vaida er fra Litauen og snakker både norsk og litauisk.

Ala Malekshahi

Stilling: Assistent

Ala jobber som assistent hos oss i Veslehaven. Hun begynte høsten 2021 og har vært vikar på alle avdelinger.

Amalie Andersen

Stilling: Assistent

Amalie er vikar hos oss og er vikar på alle avdelinger.

Heidi Lensberg

Stilling: Assistent

Heidi har jobbet som tilkallingsvikar hos oss siden januar 2021. Heidi er vikar på alle avdelinger i barnehagen.

Aleksandra Amundsen

Stilling: Assistent

Aleksandra er ringevikar på alle avdelinger. Aleksandra er utdannet barnevernspedagog.

Andrea Nystad

Stilling: Assistent

Andrea har vært tilkallingsvikar hos oss forrige barnehageår. Andrea er i studie og er vikar hos oss ved siden av studie.

Henriette Standal

Stilling: Assistent

Henriette er barnehagelærerstudent og er tilkallingsvikar i barnehagen ved siden av studier. Henriette er vikar på alle avdelinger.

Andre ansatte

Kristin Sætermo Midttun

Stilling: Avdelingsleder

Kristin er utdannet barnehagelærer og har jobbet hos oss siden desember 2017. Kristin har jobbet på både Kengubarna og Hundremeterskogen. Fra august 2021 vil Kristin være avdelingsleder på Panthera. Kristin har svangerskapspermisjon fra mars 2022.

Tore Gjone Møller

Stilling: Vaktmester

Tore er ansatt som vaktmester i Veslehaven. Han har vært med siden vi startet opp barnehagen i 2001.