Veslehaven - til barns beste

Veslehaven barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Hege Cecilie Møller og Nancy Petersen. Hege og Nancy har eid barnehagen siden oppstart i 2001. 

Veslehaven barnehage har 104 barnehageplasser for barn fra 0-5 år fordelt på 7 avdelinger og 3 ulike hus.

    Hemsbakken 6: Kengubarna, Tigerstua og Løvebo
    Laskenveien 80: LilleKuben og StoreKuben
    Laskenveien 82: Tussi og Hundremeterskogen

Fra onsdagen i uke 32 starter tilvenning av nye barn. Alle barn må ha begynt i barnehagen innen 1.desember.

Vi har sommerstengt 3 uker i juli (28-30). Alle barn må ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. 

 

Bakgrunn

Veslehaven barnehage a/s åpnet som en privat to-avdelings barnehage 31.juli 2001. Barnehagen hadde da 30 plasser i alderen 0-5 år med tilholdssted i Laskenveien 82, fordelt på 2 avdelinger. 

26. november 2003 åpnet vi en småbarnsavdeling i Laskenveien 80 og gjorde om Laskenveien 82 til en stor avdeling for barn fra ca 2 ½ - 5 år. Barnehagen fikk da 49 plasser for barn fra 0-5 år.

Våren 2005 kjøpte vi eiendommen Hemsbakken 6 og åpnet 2 nye avdelinger 29.november 2005. På Hemsbakken er det 46 barnehageplasser for barn fra 0-5 år.

30.juli 07 utvidet vi Laskenveien 80 med 7 barnehageplasser. 

Vi har i dag 7 avdelinger fordelt på 3 hus. På Lasken er det 57 barnehageplasser fra 0-5 år. På Hemsbakken er det 47 plasser fra 0-5 år.