Veslehaven - til barns beste

Veslehaven barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Hege Cecilie Møller og Nancy Petersen.

Veslehaven barnehage har idag rundt 100 barnehageplasser for barn fra 0-5 år fordelt på 4 avdelinger og 3 ulike hus.

Barnehageåret i Veslehaven er fra 15.august til 14.august året etter. 

Bakgrunn

Veslehaven barnehage a/s åpnet som en privat to-avdelings barnehage 31.juli 2001. Barnehagen hadde da 30 plasser i alderen 0-5 år med tilholdssted i Laskenveien 82, fordelt på 2 avdelinger. 

26. november 2003 åpnet vi en småbarnsavdeling i Laskenveien 80 og gjorde om Laskenveien 82 til en stor avdeling for barn fra ca 2 ½ - 5 år. Barnehagen fikk da 49 plasser for barn fra 0-5 år.

Våren 2005 kjøpte vi eiendommen Hemsbakken 6 og åpnet 2 nye avdelinger 29.november 2005. På Hemsbakken er det 46 barnehageplasser for barn fra 0-5 år.

30.juli 07 utvidet vi Laskenveien 80 med 7 barnehageplasser.