Veslehavens målsetting

Veslehaven har som målsetting:

- alle barn, foreldre og ansatte skal trives

- vi er fleksible og imøtekommende

- vi har kompetente og kvalitetsbevisste medarbeidere