Avdeling Tussi

Avdeling Tussi er en storbarnsavdeling i Laskenveien 82

Tussi er en avdeling for barn rundt 3 år. Alder på barna er fra de eldste 2 åringene i barnehagen, til de yngste 4 åringene. Avdelingen ligger i Laskenveien 82, sammen med Hundremeterskogen. 

Det er rundt 14-15 barn på Tussi. Dette er en slags mellomgruppe vi har i barnehagen. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Laskenveien 82 er det to storbarnsavdelinger; Tussi og Hundremeterskogen. Det er 34 barn tilsammen på huset. 

Tussi og Hundremeterskogen samarbeider mye og barna blir godt kjent med alle som jobber på huset. 

Personalet på Tussi

På Tussi er det en pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er 3 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikten over personalet i barnehagen.

Det er 3 pedagoger tilsammen på huset. Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.