Sykdom og medisinering

Rutiner i Veslehaven barnehage ved barns sykdom og medisinering i barnehagen

SYKDOM


Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme sykdommer i barneahgen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme. 

Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarm infeksjon er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forekommer det stadig mindre utbrudd i barnehager av bl.a hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer. 

Smittespredning i barnehage skjer hovedsaklig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. En viss smittespredning synes unngåelig pga barns generelle atferd.

Ved smittsom sykdom kan det være andre grunner enn smittevern til å holde barnet borte fra barnehagen. Barnets allmenntilstand vil ofte tilsti at barnet bør være hjemme. 

Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen og barnet skal være feberfri siste 24 timer. 

Vi følger smittevernveileder til FHI ved barns sykdom i barnehagen. Her kan du lese om de ulike sykdommene og når barna kan komme tilbake til barnehagen etter sykdom:

 Smittevernveileder fra FHI Barnehager og smittevern

 

 MEDISINERING


Som hovedregel skal barnet medisineres utenom barnehagetiden når dette er mulig. 

Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen skal det inngås en avtale med barnehagen, ved pedagogisk leder, om barnehagen kan forestå medisineringen. Dersom barnet bytter faste ansatte personer i barnehagen, må nytt skjema fylles ut. 

Dette skjema fylles ut av foreldre/foresatte i samarbeid med pedagogisk leder:

Avtale om legemiddelhåndtering i Veslehaven

Dersom barnet skal ta medisin i barnehagen skal foreldre/foresatte fylle ut et legemiddelkort:

Legemiddelkort for medisinering i Veslehaven

Dersom barnet har en lidelse som medfører at det kan oppstå akutte situasjoner i barnehagen f.eks epileptiske anfall, astmaanfall, føling som følge av diabetes, skal det fylles ut skjema for akkuttmedisinering for behandling av den akutte situasjon:

Akuttmedisinering i Veslehaven barnehage

 


 

KRAV TIL LEGEMIDLENE SOM SKAL HÅNDTERES AV TILSATTE I BARNEHAGEN

  • Dosett klargjort av barnets foresatte eller apotek skal brukes når det er mulig
  • Det må brukes egen dosett som kun inneholder legemidler som skal utleveres i barnehagen
  • Barnets foresatte merker dosetten med dato, innhold, klokkeslett og barnets navn
  • det er de foresatte sitt ansvar at dosetten inneholder riktige legemidler
  • Når legemidlene ikke kan fylles i dosett f.eks rektaltuber, insulinpenn og astmaspray, tar barnehagen bare imot legemidler i orginalemballasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apoteket
  • barnet foresatte har ansvar for å levere legemidlene til barnehagen

Oppmåling av doser
Dersom barnet bruker medisiner som skal måles opp, må barnets foresatte be apoteket levere ferdig oppmålt doser til bruk i barnehagen. Personalet i barnehagen skal ikke måle opp doser.