Jul i Veslehaven barnehage

Julen i barnehagen er en spennende tid fylt av magi.

Dette er noe vi holder på med i desembermåned. 

Forberedelser


Avdelingene finner frem utstyr og lager handleliste i forhold til julegaver barna ønsker å lage og til å bruke på juleverksted. 

Barnehagen avtaler besøk for skolestarterne i Bugården kirke. 

Avdelingene lager et pedagogisk opplegg for desember hvor høytiden Jul markeres. Det pedagogiske opplegget skal legges opp slik at alle barn, uavhengig religion og livssynsmessig bakgrunn, kan delta på. 

Samlinger


I samlingene så snakker personalet med barna om hva julen betyr og hvordan tradisjonene er i Norge. Barna skal få kjennskap til at det er forskjellige tradisjoner, både innenfor kristendommen og andre religioner. Personalet snakker med barna om at det er forskjellige måter å feire jul på. Barnas alder tas hensyn til når det planlegges samlinger. 

Juleevangeliet (Lukas's evangelium kap 2) fortelles/leses for barna. Det kan også fortelles tradisjonelle og utradisjonelle julefortellinger. 

Sanger


Vi velger ut "nøytrale" sanger vi hører på og synger til, slik at alle barna i barnehagen kan delta i sang-stunden. Sanger som er "forkynnende" og lovprisende velger vi bort. Om en sang er direkte tilknyttet en religiøs tro, kan sangen lyttes til og fortellesom, istedenfor at barna lærer å synge den. 

Julekalender


Hver avdeling lager sin egen kalender. Denne kalenderen skal "telle" ned mot julaften i Norge, 24.desember. 

Progresjonsplan


1-2 åringene

 • delta på samlinger
 • lage kalender hvor det telles "ned" til julaften 24.desember
 • lage 2-3 enkle julegaver
 • barna er med på å lage julekaker
 • barna kan kle seg ut som nisse på nissefesten

3-4 åringene

 • delta på samlinger
 • lage kalender hvor det telles "ned" til julaften 24.desember
 • lage 2-3 julegaver til foreldrene
 • barna er med på å lage julekaker
 • barna kan kle seg ut som nisse på nissefesten
 • barna kan delta på juileverksted
 • barna kan delta på Lucia-markeringen
 • barna får besøk av rampenissene i barnehagen

Skolestarterne

 • deltar aktivt på samlinger
 • lager kalender hvor det telles "ned" til julaften 24.desember
 • barna lager 2-3 julegaver til foreldrene
 • barna er med på  å lage julekaker
 • barna kan delta på juleverksted
 • barna kan kle seg ut som nisse på nissefesten
 • barna kan delta på Lucia-markeringen
 • barna får besøk av rampenissene i barnehagen
 • barna kan delta på arrangement i Bugården kirke