Avdeling StoreKuben

Avdeling StoreKuben er en småbarnsavdeling i Laskenveien 80

StoreKuben er en avdeling for de minste barna i barnehagen (rundt 2 år). Avdelingen ligger i Laskenveien 80, sammen med LilleKuben. Huset kalles Bikuben.

Telefon: 33 42 18 36
Mobil:    91 73 73 60

Det er rundt 10-12 barn på StoreKuben. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Laskenveien 80 er det to småbarnsavdelinger; LilleKuben og StoreKuben. Det er 22 plasser totalt på huset. 

StoreKuben og LilleKuben samarbeider mye og barna blir godt kjent med alle som jobber på huset. 

Det året barna fyller 3 år, så går barna over til storbarnsavdelingen Tussi. Tussi holder til i nabohuset i Laskenveien 82. 

Personalet på StoreKuben
På StoreKuben er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er 3 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikten over personalet i barnehagen.

Det er 3 pedagoger tilsammen på huset. Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.