Veslehaven har fire grunnpilarer

 

Personalgruppa har arbeidet og kommet frem til Veslehavens 4 grunnpilarer som vi bygger vår virksomhet på; omsorg og trygghet, lek, glede og humor, foreldresamarbeid og personalpolitikk.

Det er disse grunnpilarene vi bygger vår virksomhet på.
Godt foreldresamarbeid og 100 % fornøyde foreldre er viktig for oss. Vi vil at alle foreldre skal føle seg trygge, når de leverer barna sine til personalet i barnehagen.

Omsorg og trygghet
Omsorg og trygghet skal prege hele vår virksomhet, og komme til uttrykk når barna leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg gjelder mellom voksne og barna, men også barns omsorg for hverandre og voksnes omsorg seg imellom. Vi ønsker å gjøre barna trygge da dette er avgjørende for deres læring og utvikling. Foreldrenes trygghet er også viktig for oss. Foreldrene skal ha en god følelse når de går på jobb og være trygge på at barna har det bra i barnehagen.

Lek, glede og humor
Lek, glede og humor er kanskje den viktigste grunnpilaren til Veslehaven. Barnehagen har som målsetting at ”alle barn, ansatte og foreldre skal trives i Veslehaven”. For å lykkes med dette er lek, glede og humor et sentralt tema i hverdagen i barnehagen. Hverdagen preges av masse lek, glede og humor. Barn vil og må leke for å lære, utvikle seg og trives. Vi ønsker å legge til rette for god lek. Å kunne le og ha det gøy sammen er viktig for trivselen i barnehagen. Dette gjelder barna, de ansatte og foreldrene i barnehagen.

Foreldresamarbeid
Godt foreldresamarbeid og 100 % fornøyde foreldre er veldig viktig for oss. Vi vil at alle foreldre skal føle seg trygge når de leverer barna sine til personalet i barnehagen. Vi ønsker at foreldrene skal komme med tilbakemeldinger, og oppleve at deres synspunkter er viktige.

Personalpolitikk
Personalgruppa i Veslehaven består av kompetente og kvalitetsbevisste førskolelærere og assistenter. Godt personalsamarbeid og personal som trives på jobb smitter over på det arbeidet personalet gjør med barna i barnehagen. Personalet får i løpet av et barnehageår mulighet til egenutvikling gjennom medarbeidersamtaler, seminar, kurs og erfaringsdeling.