Avdeling Hundremeterskogen

Avdeling Hundremeterskogen er en storbarnsavdeling i Laskenveien 82

Hundremeterskogen er en storbarnsavdeling for barn fra ca 4-5 år. De yngste 4 åringene i barnehagen er på avdeling Tussi. Avdelingen ligger i Laskenveien 82, sammen med Tussi. 

Det er mellom 18-20 barn på Hundremeterskogen. Hvor mange barn det er på hver avdleing varierer fra år til år i forhold til banas alder. 

I Laskenveien 82 er det to storbarnsavdelinger; Hundremeterskogen og Tussi. Det er 34 barn tilsammen på huset. 

Hundremeterskogen og Tussi samarbeider mye og barna blir godt kjent med alle som jobber på huset. 

Skolestarterne i barnehagen
Det siste året barna går i barnehagen før de skal begynne på skolen er spesielt på mange måter. Barna er eldst og de er "skolestartere" i barnehagen. Fra september og ut barnehageåret har avdelingene skolestarter-klubb hvor læringsstrategien er at barna skal få kjennskap og trening til skolestart. 

I dette ligger det at det skal være skoleforberedende oppgaver og aktiviteter i forhold til barnas alder og utvikling. vi skal arbeide med å gjøre barna trygge på seg selv, både som tilhører i skolestartergruppa og på vei inn i skolen. Selvstendighetstrening, gruppetilhørighet, og ta ansvar og det å behandle hverandre med respekt er sentrale begreper for innholdet i gruppa. 

Mer informasjon om skolestarterne i barnehagen finner dere i barnehagens årsplan del 1 her!

 

Personalet på Hundremeterskogen
På Hundremeterskogen er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er i tillegg barnehagelærer/e og assistenter på avdelingen. Det er 3-4 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikten over personalet i barnehagen.

Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.