Informasjonshefte til nye foreldre/foresatte i barnehagen

Et hefte for nye foreldre/foresatte i Veslehaven barnehage Hemsbakken og Lasken

Å begynne i barnehagen

Det å begynne i barnehagen er en omveltning for de fleste barn og deres familie. Dere som foreldre har sikkert mange spørsmål til oppstarten og hvordan det er å få et barnehagebarn i huset.

Vi har laget et informasjonshefte for nye foreldre/foresatte. I dette hefte så vil vi prøve å besvare noen av spørsmålene du/dere har. Er det andre ting dere lurer på, så ta kontakt med oss.


 

Dette heftet er for nye foreldre/foresatte på avdeling Hemsbakken (Løvebo, Tigerstua, Kengubarna): 
Velkommen til Veslehaven barnehage_informasjonshefte til nye foreldre avdeling Hemsbakken

Dette heftet er for nye foreldre/foresatte på avdeling Lasken (LilleKuben, StoreKuben, Tussi, Hundremeterskogen):
Velkommen til Veslehaven barnehage_informasjonshefte til nye foreldre avdeling Lasken