Barnehagens A-Å Hemsbakken

Her finner du litt viktig informasjon om barnehagen og avdelingene på Hemsbakken i et A-Å skriv

Her finner du litt informasjon om barnehage som kan være nyttig å vite 😊  Mer utdypende informasjon finner du på hjemmesiden og i barnehagens årsplan del 1 og del 2.

Avdelingene i Veslehaven barnehage Hemsbakkenheter Kengubarna (3-5 år), Tigerstua (2-3 år) og Løvebo (1-2 år). Disse tre avdelingene holder til i Hemsbakken 6. Barnas alder på de ulike avdelingene vil variere noe ut ifra hvilke barn som går i barnehagen. Veslehaven barnehage Lasken holder til i Laskenveien 80-82.

Barnehagens administrasjon består av Nancy Petersen og Hege Cecilie Møller. De er begge eiere og daglige ledere i barnehagen og har kontor i 2.ets, avdeling Hemsbakken. Lederteamet på Hemsbakken består av Hege og Nancy og 3 pedagogiske ledere.

Barnehagens visjon er «Til barns beste». Alt vi gjør i barnehagen skal være til barns beste.

Bleier til de minste barna; Dersom barnet bruker bleier, tas dette med i barnehagen. Barnet får egen kurv til bleier på badet. Ta med en pakke bleie som kan stå i barnehagen (skriv navnet til barnet på bleiepakken).

Dagsrytmen for avdelingene finner dere på hjemmesiden veslehaven.no. Hver avdeling beskriver også sin dagsrytme i den første periodeplan dere får utlevert i september.

Egne leker er det ikke ønskelig at barna har med seg i barnehagen. Lekene kan bli ødelagt eller borte og barnehagen kan ikke ta ha ansvaret for det. Vi håper at barna finner glede i å leke med barnehagens leker og spill her, og at de kan glede seg over egne leker hjemme.

Ekstra skift må barna ha liggende i barnehagen: sokker, truser, body, strømpebukse, genser og bukse. Husk å merke alt tøy 😊 Egen oversikt over hva barna trenger av klær og utstyr i barnehagen er beskrevet på siste side.

Ettermiddagsmat spiser vi ca kl 1400. Barna får et lite mellommåltid (f.eks en brødskive, et knekkebrød eller yoghurt med korn) + frukt og vann. Dersom det er ønskelig med middagsglass til de aller minste kan dette tas med og avtales med personalet.

Ferie
melder dere til barnehagen i forkant av ferien. Ferie meldes i Kidplan. I forbindelse med jul-, påske- og sommerferie vil det bli sendt ut påminnelse til registrering av ferie/fri.

Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. Dette tilsvarer én måneds foreldrebetaling og juli er en betalingsfri måned. Barnehagen er stengt 3 uker i juli (28-30). Ferie i sommerukene utenom disse tre ukene, meldes opp i Kidplan innen 30.april.

Fridager eller sykdom; Hvis barnet tar fri eller er syk gir dere beskjed til avdelingen (helst innen kl 9.00). Ved sykdom er det fint om barnehagen får informasjon om hvilken sykdom barnet har, slik at vi kan forebygge smitte og evt. gi andre foreldre beskjed dersom ”det går noe”. Fri/syk/ferie kan meldes i Kidplan-appen. Sykdom meldes også barnehagen gjennom telefon/sms eller i en melding i Kidplan.

Foreldrebetaling skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Det vil ikke bli skrevet ut giro fra barnehagen på foreldrebetalingen. Vi oppfordrer dere til å legge inn foreldrebetalingen som et fast trekk på konto. Det vil bli sendt ut en felles påminnelse til alle foreldre på e-post i slutten av hver måned.  

Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene i barnehagen. Det velges to foreldrekontakter på Hemsbakken, én fra Kengubarna og én fra Løvebo/Tigerstua. Dette velges på foreldremøte på høsten. Foreldrekontakten sitter i barnehagens samarbeidsutvalg.

Foto- og videoforbud i barnehagen. På arrangement i barnehagen hvor barnets familie inviteres så er det ikke lov til å filme eller ta bilde av barnet sammen med andre barn eller med personalet, av hensyn til personvern. Hvis det skal tas bilder av barnet sammen med andre barn i barnehagen, må dette avtales med barnets foreldre.  

Frokost i barnehagen; Dersom barna ønsker å spise frokost i barnehagen tas dette med. Frokosten kan spises i barnehagen mellom kl 7.00 – 8.30. Små barn som spiser grøt til frokost, kan ha en pakke grøt stående i barnehagen. Barn som kommer etter kl 8.15 er fint om har spist frokost hjemme.

Førstegangssamtale gjennomføres mellom dere foreldre og deres kontaktperson (pedagog) i barnehagen før oppstart og tilvenning. Barnet skal ikke delta på denne samtalen. Disse skjemaene tas med på denne samtalen; erklæring på barnehagens vedtekter, opplysningsskjema om barnet, erklæring om barnets helsetilstand og informasjon vedrørende foreldrebetaling.

Garderobehyllene til barna holder dere som foreldre orden i. Ta med skittent og vått tøy hjem og se over om barnet har vokst fra klærne som ligger der. Sjekk også jevnlig om det ligger informasjon/post fra barnehagen der. Barnehagen har både grov- og fingarderobe.

Kidplan er et digitalt verktøy som barnehagen bruker for holde dere foreldre oppdatert på hva som skjer i barnehagen. Dere vil få tilgang ved oppstart i barnehagen, gjennom en link dere får på e-post. Kidplan kan også lastes ned og brukes som en app. Dere kan også logge dere inn ved å trykke på «mine sider» på barnehagens hjemmeside. I Kidplan finner dere ukeplaner, bilder fra hverdagen, informasjon om det som skjer i barnehagen og dere kan kommuniserer med deres avdeling gjennomdette verktøyet.

Klær og utstyr som barnet trenger i barnehagen; Regntøy og gummistøvler bør alltid være tilgjengelig i barnehagen. Barna bør ha passende klær i forhold til årstid (dress, shorts, varmt tøy osv). Når det begynner å bli kaldt bør barna ha med seg varme klær til å ha under dressen/regntøyet: varm genser/bukse (ull,fleece), lue, votter, hals og tykke sokker. Egen utstyrsliste kan du se på siste side.

Kontaktinformasjon til dere foreldre er det viktig at dere holder oppdatert i Kidplan. Dette bruker barnehagen som kontaktinformasjon og telefonliste til dere foreldre. Dere kan reservere dere mot at andre foreldre kan se dette.

Levering og henting i barnehagen; Det er viktig at dere gir beskjed til personalet når dere leverer og henter barnet i barnehagen. Hvis andre personer henter barnet i barnehagen, barnehagen få beskjed om dette. Hvis barnehagen ikke har fått beskjed om at det er andre som henter, vil barnehagen ta kontakt med dere foreldre.

Markering av tradisjoner i barnehagen finner dere en oversikt over på barnehagens hjemmeside under punktet «viktige datoer». Dere vil få en oversikt over viktige dager i barnehagen ved oppstart i barnehagen. Informasjon rundt hvilke tradisjoner vi markerer finner dere i årsplan del 1 og på barnehagens hjemmeside.  

Mat og måltider i barnehagen; barna får servert lunsj og ettermiddagsmat hver dag. Frokost må barna selv ha med seg. Barnehagen følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, laget av Helsedirektoratet. Vi oppfordrer også dere foreldre/foresatte å følge Nasjonal faglig retningslinjer når dere har med matpakke til frokost.

Medisiner til barna skal fortrinnsvis gis utenom barnehagetiden når dette er mulig. Dersom legemidler må gis mens barnet oppholder seg i barnehagen skal det inngås en avtale med barnehagen, ved pedagogisk leder, om barnehagen kan foreta medisineringen. Skjemaer finner dere på barnehagens hjemmeside.  

Navn på klær/sko/støvler gjør arbeidet lettere for personalet, og kan forhindre at klær blir borte eller forbyttet. Dersom du savner noe så ta en titt i ”gjenglemt tøy esken”.

Periodeplan lager hver avdeling to ganger i året, en for høsten og en for våren. Den blir lagt i Kidplan i september og januar. Den første periodeplan gjelder for høsten. Innhold i periodeplan er oversikt over pedagogisk arbeid på avdelingen, viktig informasjon fra avdelingen og bursdager på avdelingen. Periodeplan inneholder også evaluering og oppsummering av perioden som har vært.

Planleggingsdager har vi 5 av hvert barnehageår. Disse dagene har barnehagen stengt, og personalet bruker dagene til planlegging og faglig arbeid. Dagene er jevnt fordelt utover barnehageåret. Den første planleggingsdagen hvert år er mandag i uke 32.

Rammeplan for barnehagen finner dere på udir.no. Dette er et arbeidsverktøy for personalet i barnehagen som beskriver barnehagens innhold og oppgaver.

Skader barnet seg når det er i barnehagen så vil dere foreldre bli kontaktet. Ved alvorlig skade vil barnehagen ringe 113, i tillegg til dere foreldre. Personalet i barnehagen fyller ut skademeldingsskjema som dere vil få kopi av. Barnehagen har alminnelig ulykkesforsikring
for barna når de oppholder seg i barnehagen. Forsikringer utover dette må tegnes evt. av foreldrene.

Smittevernveileder for barnehager finner dere link til på barnehagens hjemmeside under punktet Om oss – sykdom hos barnet. I denne veilederen er det beskrevet ulike sykdommer som barn i barnehagen kan bli utsatt for og når de kan komme tilbake til barnehagen etter endt sykdomsperiode.

Soving i barnehagen; Barn som sover i barnehagen kan ha med seg egen vogn eller sove inne i seng eller på madrass. Dette avtales med deres kontaktperson på førstegangssamtalen. Egen vogn tas med og kan oppbevares ute i oppvarmet bod.

Barnehagen har reiseseng og madrass som barnet kan bruke inne. Dere foreldre må gå jevnlig over vognen og se til at vognen er i god stand og har nødvendig utstyr til barnet (seler, myggnetting, vognposer/tepper/dyner, regntrekk osv).

Solkrem og kuldekrem må dere selv ha til barna. Skriv navn på tuben og legg den i barnas hylle i garderoben. Barna smøres hjemme på morgen før de kommer i barnehagen. Etter maten smører personalet barna på nytt og ellers utover dagen ved behov.

Tillatelser i Kidplan; Ved oppstart i barnehagen må dere foresatte/foresatte gi barnehagen tillatelser eller reservasjoner til ulike punkter i nettstedet Kidplan. Disse punktene gir tillatelse eller reservasjoner på ulike punkter som; å kjøre bil/tog/buss, å kunne ta bilder/video av barna og ha med barnet til steder der det er vann. Dere kan logge dere inn på mine sider på nettsiden til barnehagens hjemmeside eller gi tillatelser gjennom appen Kidplan.

Tilvenning i barnehagen er satt til 3 dager. Det er ulikt hvor lang tid barnet bruker på tilvenningen og kommunikasjon med barnehagen er viktig i denne tiden. Tilvenningstider er beskrevet i et eget skriv som dere får utlevert av barnehagen. Hvis tidene ikke passer, ta kontakt med deres kontaktperson på avdelingen for å avtale nye tider. Underveis i tilvenningen er det viktig at dere holder kontakt med deres kontaktperson, slik at tilvenningen blir god for barnet og dere foreldre.

Åpningstid i barnehagen er fra kl 7.00 til kl 16.30 mandag til fredag. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. Vi har stengt julaften og nyttårsaften. Åpningstid i romjulen er 8.00 – 16.00. 3 uker i juli er barnehagen sommerstengt (uke 28-29-30).

Årsplan del 1 finner du på barnehagens hjemmeside. Her finner dere informasjon om barnehagen; informasjon, pedagogisk grunnsyn, styrings- og samarbeidsformer, formål og innhold, visjon, målsetting og grunnpilarer, markering av tradisjoner, observasjon og vurdering og praktiske opplysninger.

Årsplan del 2 for gjeldende barnehageår vil bli lagt på Kidplan i starten av barnehageåret.


 

Hva trenger barnet av utstyr i barnehagen?

Dette er en liste for utstyr som barnet kan ha liggende i barnehagen.

Småbarnsavdeling

 • To bodyer
 • To gensere
 • To strømpebukser (når det begynner å bli kaldt)
 • To bukser
 • To par sokker
 • Ett regntøy-sett
 • Støvler. For barn som ikke har lært å gå, er det ikke nødvendig med støvler, de «kryper» de bare av seg. Bedre med gode sko som sitter godt på foten eller regnsokker.
 • Solkrem og kuldekrem (hvis man ønsker at barnet skal bruke kuldekrem)
 • Solhatt
 • Bleier. En pakke med bleie kan leveres til personalet ved oppstart. Sett navn til barnet på pakken.
 • Smokk, kosedyr/koseklut
 • Vogn om barnet sover ute. Sett gjerne navn på vogna. Vi har seng i barnehagen til de som sover inne. NB! Se over at vogna er i god stand og at det er seler i den.
 • Myggnetting og regntrekk til vogna (husk å navne).
 • Vognpose, teppe/dyne. Avhengig av årstid.

Storbarnsavdeling

 • To ekstra skift (genser, bukse, sokker, strømpebukse (når det begynner å bli kaldt)
 • Ett regntøy-sett
 • Gummistøvler
 • Solkrem og kuldekrem (hvis man ønsker at barnet skal bruke kuldekrem)

Dette er en liste for oppstarten i barnehagen. Dere vil få beskjed av personalet hvis barnet trenger varmere klær eller om barnet har vokst fra klærne. Ta en jevnlig titt i barnets utstyr i barnehagen og bytt når det er behov for det. Hvis barnet har griset på seg eller blitt våt i løpet av en barnehagedag, vil dere få klærne med hjem i en pose. Husk å ta med nytt tilbake neste dag.

Hilsen personalet i Veslehaven barnehage Hemsbakken