Hva koster det å ha barn i barnehage?

Full barnehageplass i Veslehaven barnehage koster fra 1.januar 2023 kr 3 350,- pr måned, inklusiv kostpenger kr 350,-. Makspris som Stortinget har vedtatt er kr 3 000,- pr måned (uten kostpenger). 

I denne prisen (3 350,-) får barna lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det er 11 måneder foreldrebetaling i året. Juli er betalingsfri.

Foreldrebetaling for 2 søsken i barnehagen er kr 5 800,- inklusiv kostpenger. Søskenmoderasjon blir beregnet ut i fra foreldrebetaling uten kostpenger. 

1.august 2024

Fra 1.august 2024 så er det vedtatt i Stortinget at barnehageplassen skal være kr 2000,- pr måned (uten kostpenger). 

I Veslehaven koster barnehageplass fra 1.august 2024 kr 2 350,- pr måned.