/>

Hva koster det å ha barn i barnehage?

Full barnehageplass i Veslehaven barnehage koster fra 1.januar 2022 kr 3 635,- pr måned, inklusiv kostpenger kr 320,-. Makspris som Stortinget har vedtatt er kr 3 315,- pr måned (uten kostpenger). 

I denne prisen (3 635,-) får barna lunsj og ettermiddagsmåltid hver dag. 

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis den 1. i hver måned. Det er 11 måneder foreldrebetaling i året. Juli er betalingsfri.

Foreldrebetaling for 2 søsken i barnehagen er kr 6 275,- inklusiv kostpenger. Søskenmoderasjon blir beregnet ut i fra foreldrebetaling uten kostpenger. 

 

Fra 1.august 2022 har Stortingen vedtatt nye satser for foreldrebetaling i barnehagen. Pris for barnehageplass uten kostpenger er kr 3050,- pr måned.

Full barnehageplass i Veslehaven barnehage koster fra 1.august 2022 kr 3400,- pr måned, inklusiv kostpenger kr 350,-  

Foreldrebetaling for 2 søsken i barnehagen er kr 5 885,- pr måned inklusiv kostpenger.