Veslehavens visjon - Til barns beste

Veslehavens visjon er Til barns beste

Alt vi gjør i barnehagen skal være til barns beste. Dette gjelder i forhold til pedagogiske aktiviteter og opplegg, hverdagsrutiner og i forhold til avgjørelser som blir tatt i barnehagen. Barnehagens verdigrunnlag er basert på hva som er det beste for barnet.