Avdeling Løvebo

Avdeling Løvebo er en småbarnsavdeling i Hemsbakken 6

Løvebo er en avdeling for de yngste barna i barnehagen (1-2 år). Avdelingen ligger i Hemsbakken 6, sammen med Tigerstua og Kengubarna. 

Telefon: 48867307 
E-post: panthera@veslehaven.no 

Det er mellom 8-10 barn på Løvebo. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Hemsbakken er det tre avdelinger: Løvebo, Tigerstua og Kengubarna . 

Personalet på Løvebo
På Tigerstua er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er i tillegg barnehagelærer og assistenter på avdelingen. Det er 3-4 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikt over personalet i barnehagen.

Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn. 

Løvebo samarbeider med Tigerstua i forhold til vakter på morgen og ettermiddagen. Barna blir kjent med de voksne på både Tigerstua og Løvebo.  De har felles garderobe og bad.