Ønsker du barnehageplass hos oss?

Ønsker du å søke barnehageplass hos oss, gjøres dette via et felles søknadsskjema for alle Sandefjordsbarnehagene. Trykk på linken under og sett Veslehaven som prioritet. Hvis du har ønske om avdeling Lasken eller avdeling Hemsbakken, så skriv gjerne en kommentar i merknadsfeltet. 

https://sandefjordg2.ist-asp.com/NO00710-pub/login.htm

 

Søknadsfrist for barnehageplass for barnehageåret 2021-2022 er 1.mars 2021.

Pr 6.mai 2021 så har vi ledig barnehageplass for barn født i 2020/2021.

Barnehageåret i Veslehaven barnehage går fra 15.august - 14.august. Hvis vi har anledning så vil vi kunne tilby barnehageplass fra 1.august. Dere legger inn ønske om oppstartsdato i opptakssystemet, så vil vi gi dere beskjed fra hvilken dag vi kan tilby dere barnehageplass. Det er også anledning til å starte i barnehagen etter 15.august. 

Forskuddsbetaling

Når barnet har fått plass i Veslehaven barnehage as skal det betales inn et forskudd på foreldrebetalingen. Dette beløpet betales inn i forkant av oppstart og er en bekreftelse på at barnet takker ja til barnehageplassen. Forskuddet tilsvarer en måneds betaling. Forskuddet gjelder som en sikkerhet for Veslehaven barnehage as og beløpet i sin helhet vil bli betalt tilbake innen 3 måneder etter at barnet har sluttet i barnehagen. Det påløper ikke renter på dette beløpet. 

Spørsmål om opptaket

Dersom det er noe du lurer på om barnehagen, om antall ledige plasser eller i forhold til utfylling av søknadsskjemaet. Ta gjerne kontakt med oss på 33 42 18 40.