Ønsker du barnehageplass hos oss?

Ønsker du å søke barnehageplass hos oss, gjøres dette via et felles søknadsskjema for alle Sandefjordsbarnehagene. Trykk på linken under og sett Veslehaven som prioritet. Hvis du har ønske om avdeling Lasken (Laskenveien 80-82) eller avdeling Hemsbakken (Hemsbakken 6), så skriv gjerne en kommentar i merknadsfeltet. 

https://sandefjordg2.ist-asp.com/NO00710-pub/login.htm

Søknadsfrist for barnehageplass for barnehageåret 2024-2025 er 1.mars 2024.

 

Vi har ledige plasser fra høsten 2024 til barn under 3 år (født 2022-2023-2024) i Laskenveien 80.


Tilvenning starter fra onsdag 7.august. Dere legger inn ønske om oppstartsdato i opptakssystemet. Alle barn må starte senest 1.desember. 

Her kan du lese mer om barnehagen Årsplan del 1 Veslehaven barnehage

Forskuddsbetaling
Når barnet har fått plass i Veslehaven barnehage as skal det betales inn et forskudd på foreldrebetalingen. Dette beløpet betales inn i forkant av oppstart og er en bekreftelse på at barnet takker ja til barnehageplassen. Forskuddet tilsvarer en måneds betaling. Forskuddet gjelder som en sikkerhet for Veslehaven barnehage as og beløpet i sin helhet vil bli betalt tilbake innen 3 måneder etter at barnet har sluttet i barnehagen. Det påløper ikke renter på dette beløpet. 

Spørsmål om opptaket
Dersom det er noe du lurer på om barnehagen, om antall ledige plasser eller i forhold til utfylling av søknadsskjemaet. Ta gjerne kontakt med oss på 33 42 18 40 eller 95255068, Hege Cecilie Møller.

Sommerstengt

Vi har sommerstengt 3 uker i juli (28-30). Alle barn må ta ut 4 uker ferie iløpet av et barnehageår.