Avdeling Kengubarna

Avdeling Kengubarna er en storbarnsavdeling i Hemsbakken 6

Kengubarna er en avdeling for de eldste barna i barnehagen (3-5 år). Avdelingen ligger i Hemsbakken 6, sammen med Panthera. 

Telefon: 33 42 18 43
Mobil:    41 69 19 44
E-post: kengubarna@veslehaven.no

Det er mellom 24-28 barn på Kengubarna. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Hemsbakken 6 er det tre avdelinger; Kengubarna, Tigerstua og Løvebo

Skolestarterne i barnehagen
Det siste året barna går i barnehagen før de skal begynne på skolen er spesielt på mange måter. Barna er eldst og de er "skolestartere" i barnehagen. Fra september og ut barnehageåret har avdelingene skolestarter-klubb hvor læringsstrategien er at barna skal få kjennskap og trening til skolestart

I dette ligger det at det skal være skoleforeberedende oppgaver og aktiviteter i forhold til barnas alder og utvikling. Vi skal arbeide med å gjøre barna trygge på seg selv, både som tilhører i skolestartergruppa og på vei inn i skolen. Selvstendighetstrening, gruppetilhørighet, og ta ansvar og det å behandle hverandre med respekt er sentrale begreper for innholdet i gruppa. 

Mer informasjon om skolestarterne i barnehagen finner dere i barnehagens årsplan del 1 her!

Personalet på Kengubarna
På Kengubarna er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er i tillegg barnehagelærer/e og assistenter på avdelingen. Det er 4-6 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikten over personalet i barnehagen.

Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.