/>

Planleggingsdager

Barnehagen har 7 planleggingsdager hvert barnehageår

Barnehagen har 7 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Planleggingsdagene er verdifulle for personalet og blir brukt til å styrke og videreutvikle det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Enkelte av dagene er hele personalet på kurs sammen med flere barnehager i kommunen, mens de fleste planleggingsdager er vi i barnehagen og evaluerer og planlegger det pedagogiske arbeidet i vår barnehage.

Vi bruker også planleggingsdager til å styrke personalets kompetanse og kunnskap om barns utvikling hvor vi leier inn eksterne forelesere. I tillegg til personalmøter blir også planleggingsdagene brukt til opplæring av praktiske ferdigheter hos personalet som førstehjelp, livredding og brannvern.

Planleggingsdager for 2021-2022:

2.september
8.oktober
5.november
3.januar
18.mars
27.mai
15.august

Planleggingsdager for 2022-2023:
16.august