Planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Vi har tidligere hatt 7 planleggingsdager hvert barnehageår. Fra juli 2023 så har vi redusert antall planleggingsdager til 5 dager, slik kommunale barnehager har. 

Planleggingsdagene er verdifulle for personalet og blir brukt til å styrke og videreutvikle det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Enkelte av dagene er hele personalet på kurs sammen med flere barnehager i kommunen, mens de fleste planleggingsdager er vi i barnehagen og evaluerer og planlegger det pedagogiske arbeidet i vår barnehage.

Vi bruker også planleggingsdager til å styrke personalets kompetanse og kunnskap om barns utvikling hvor vi leier inn eksterne forelesere. I tillegg til personalmøter blir også planleggingsdagene brukt til opplæring av praktiske ferdigheter hos personalet som førstehjelp, livredding og brannvern.

Oversikt over barnehagen planleggingsdager finner du her!