Planleggingsdager

Barnehagen har 7 planleggingsdager hvert barnehageår

Barnehagen har 7 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Planleggingsdagene er verdifulle for personalet og blir brukt til å styrke og videreutvikle det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Enkelte av dagene er hele personalet på kurs sammen med flere barnehager i kommunen, mens de fleste planleggingsdager er vi i barnehagen og evaluerer og planlegger det pedagogiske arbeidet i vår barnehage.

Vi bruker også planleggingsdager til å styrke personalets kompetanse og kunnskap om barns utvikling hvor vi leier inn eksterne forelesere. I tillegg til personalmøter blir også planleggingsdagene brukt til opplæring av praktiske ferdigheter hos personalet som førstehjelp, livredding og brannvern.

Planleggingsdager for 2019-2020:

12.august 2019 (for barnehageåret 2018-2019)

13.august 2019  

18.oktober 2019

2.januar 2020

3.januar 2020

6.mars 2020 

5.juni 2020

13.august

14.august (for barnehageåret 2020-2021)