Planleggingsdager

Barnehagen har 7 planleggingsdager hvert barnehageår

Barnehagen har 7 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Fra barnehageåret 2023-2024 vil barnehagen redusere antall planleggingsdager fra 7 til 5 dager. 

Planleggingsdagene er verdifulle for personalet og blir brukt til å styrke og videreutvikle det faglige og pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Enkelte av dagene er hele personalet på kurs sammen med flere barnehager i kommunen, mens de fleste planleggingsdager er vi i barnehagen og evaluerer og planlegger det pedagogiske arbeidet i vår barnehage.

Vi bruker også planleggingsdager til å styrke personalets kompetanse og kunnskap om barns utvikling hvor vi leier inn eksterne forelesere. I tillegg til personalmøter blir også planleggingsdagene brukt til opplæring av praktiske ferdigheter hos personalet som førstehjelp, livredding og brannvern.

Oversikt over barnehagen planleggingsdager finner du her!