Avdeling Panthera

Avdeling Panthera er en småbarnsavdeling i Hemsbakken 6

Panthera er en avdeling for de yngste barna i barnehagen (1-3 år). Avdelingen ligger i Hemsbakken 6, sammen med Kengubarna. 

Telefon: 33 42 18 42
Mobil:    41 69 30 98

Det er mellom 19-22 barn på Panthera. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

Avdelingen deler seg i to grupper; 1 åringer og 2 åringer. 

I Hemsbakken 6 er det to avdelinger; Panthera og Kengubarna. Barna går over til Kengubarna det året de fyller 3 år. 

Personalet på Panthera
På Panthera så er det en pedagog som har hovedansvaret (avdelingsleder). Det er i tillegg 2 pedagoger og assistenter på avdelingen. Det er 6-7 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikt over personalet i barnehagen.

Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.