Avdeling Tigerstua

Avdeling Tigerstua er en mellomgruppe i Hemsbakken 6

Tigerstua er en avdeling for de mellomste barna i barnehagen (2-3 år). Avdelingen ligger i Hemsbakken 6, sammen med Løbebo og Kengubarna. 

Telefon: 33 42 18 42
Mobil:    41 69 30 98

Det er mellom 10-14 barn på Tigerstua. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Hemsbakken 6 er det tre avdelinger; Tigerstua, Løvebo og Kengubarna

Personalet på Tigerstua
På Tigerstua er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er i tillegg barnehagelærer og assistenter på avdelingen. Det er 3-4 voksne på avdelingen hver dag. Her finner du oversikt over personalet i barnehagen.

Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn. 

Tigerstua samarbeider med Løvebo i forhold til vakter på morgen og ettermiddagen. Barna blir kjent med de voksne på både Tigerstua og Løvebo.  De har felles garderobe og bad.