Barnehagen har ulike tradisjoner i løpet av et barnehageår

FØDSELSDAGER

Når barna har bursdag vil vi markere dette i barnehagen slik:

- foran inngangsdøra vil det bli hengt opp et flagg

- barnet får bursdagskrone i samling

- i samlingen vil barnet være ”midtpunktet”

- det blir servert noe ”annerledes” frukt eller smoothie etter lunsj eller i

forbindelse med ettermiddagsmaten

HØSTFEST

På høsten reiser noe barn og kjøper grønnsaker. Noen avdelinger reiser til en gård, andre reiser til ”torvet” for å kjøpe grønnsaker. Disse grønnsakene får barna i barnehagen være med å tilbrede. Så blir det høstfest og grønnsakssuppe for barna som er i barnehagen denne dagen.

PENSJONISTTREFF

På høsten inviteres de barna som har sluttet i barnehagen og begynt på skolen, til et ”gjensynstreff” med barnehagen.

MARKERING AV FN-DAGEN

Vi markerer dagen ved å henge opp flagg i barnehagen, snakke om vennskap og holdninger til andre kulturer, synger sanger og har ulike leker.

Aksjonsdag:

Noen år vil vi, i tilknytning til Fn-dagen, arrangere aksjonsdag i barnehagen. Barna vil selge ulike ting til foreldrene. Pengene som kommer inn vil vi gi til et godt formål.

NISSEFEST

Alle barna i barnehagen kler seg ut som smånisser og har nissefest i barnehagen. Vi leker, synger og hører på eventyr. Kanskje nissen også kommer innom.

LUCIA

I tilknytning til 13.desember er det Luciafest i barnehagen for alle foreldre, barn og søsken. Barna går i Luciatog og synger julesanger. Det blir servert ”lussekatter”, kaffe og saft.

FASTELAVENS/KARNEVAL

Barna kler seg ut og har karnevalsfest i barnehagen. Vi synger, leker og slår ”katta ut av sekken”.

PÅSKEFROKOST

Alle foreldrene og søsken er invitert til å spise påskefrokost sammen med barna i barnehagen en morgen før påske. Dette er for barn som har barnehagedag den aktuelle dagen.

BESTEFORELDREDAG

Besteforeldrene blir invitert til å komme på besøk i barnehagen en ettermiddag på våren. Barna baker og er med på forberedelsene i barnehagen. Det er servering av kaker, saft og kaffe og barna har enkel underholdning.

17.MAI FEST

På dagen er det ulike leker ute i barnehagen for barna som er i barnehagen denne dagen. På ettermiddagen inviteres alle barn, foreldre, søsken og andre til å komme og se på barna som går i tog.

SOMMERFEST/GRILLFEST

Alle foreldre, søsken og barn er invitert til en hyggelig ettermiddag i barnehagen. Det blir anledning til å ha med mat å spise ute og det blir enkel underholdning av barna. Skolestarterne har egen avslutning inne i barnehagen, på slutten av sommerfesten. Denne avslutningen er kun for barnets foreldre. 

OVERNATTING I BARNEHAGEN

Skolestarterne overnatter i barnehagen. Vi lager mat, leker, synger og leser eventyr.