Avdeling LilleKuben

Avdeling LilleKuben er en småbarnsavdeling i Laskenveien 80

LilleKuben er en avdeling for de aller minste barna i barnehagen (rundt 1 år). Avdelingen ligger i Laskenveien 80, sammen med StoreKuben. Huset kalles Bikuben.

Telefon: 33 42 18 36
Mobil:    91 73 73 60

Det er rundt 10-12 barn på LilleKuben. Hvor mange barn det er på hver avdeling varierer fra år til år i forhold til barnas alder. 

I Laskenveien 80 er det to småbarnsavdelinger; LilleKuben og StoreKuben. Det er 22 plasser totalt på huset. 

LilleKuben og StoreKuben samarbeider mye og barna blir godt kjent med alle som jobber på huset. 

StoreKuben er for de eldste "småbarna" (rundt 2 år) og har mellom 10-12 plasser. 

Når barna er rundt 2 år, så vil de gå over til StoreKuben.

Det året barna fyller 3 år, så går barna over til storbarnsavdelingen Tussi. Tussi holder til i nabohuset i Laskenveien 82. 

Personalet på LilleKuben

På LilleKuben så er det én pedagog som har hovedansvaret (pedagogisk leder). Det er 3-4 voksne på avdelingen hver dag. Oversikt over personalet i barnehagen

Det er 3 pedagoger tilsammen på hele huset. Hver pedagog har ansvar for sine ansvarsbarn. Når dere begynner i barnehagen så vil dere få informasjon om hvilken pedagog som har ansvar for ditt barn.