Kompetanseplan for Veslehaven barnehage 2022-2023

Barnehager mot 2030. Kompetanseplan for barnehageåret 2022-2023.

Her finner du Veslehavens kompetanseplan for barnehageåret 2022 - 2023:

Barnehager mot 2030_Kompetanseplan for Veslehaven barnehage 2022_2023 

Her finner du link til Kunnskapsdepartementet Nasjonale kompetansestrategi -
Barnehager mot 2030:

Barnehager mot 2030