Oversikt over arrangement og planleggingsdager 2023 - 2024

Her er oversikt over arrangement og planleggingsdager for barnehageåret 2023-2024

 

HØSTEN 2023


 

 • 7.august              -  Planleggingsdag 1
 • 9.august              -  Tilvenning av nye barn begynner
 • Uke 37                -  Høstfest/grønnsakssuppe (for barna)
 • Uke 38                -  Brannvernuke
 • 5.oktober            -  Foreldremøte alle avdelinger
                         Løvebo og Tigerstua: 17.30-18.30
                          Kengubarna: 18.30-19.30
                          Skolestarterne Kengubarna: 19.30-20.00
                          Skolestarterne Hundremeterskogen: 17.30-18.00
                          Hundremeterskogen: 18.00-19.00
                          Tussi: 18.00-19.00
                          LilleKuben og StoreKuben: 19.00-20.00
 • 16.oktober          -  SU møte
 • Uke 42-46           -  Foreldresamtaler på alle avdelinger
 • Uke 43                -  FN markeringsuke
 • 27.oktober          -  Planleggingsdag 2
 • 5.desember         -  Nissefest (for barna)
 • 13.desember       -  Lucia

Åpningstid i romjulen 27.-29.desember fra 8.00 - 16.00

 

 VÅREN 2024


 

 • 2.januar              -  Planleggingsdag 3
 • 13.februar           -  Karneval (for barna)
 • 26.februar           -  SU-møte 18-19.30
 • 5.mars                -  Fotografering avdelinger på Hemsbakken fra 09.00
 • 6.mars                -  Fotografering avdelinger på Lasken fra 09.00
 • 15.mars              -  Planleggingsdag 4
 • 19.mars              -  Foreldremøte alle avdelinger
 • 21.mars              -  Påskefrokost på stor avdeling (Kengubarna, Tussi, Hundremeterskogen)
 • Uke 14-19           -  Foreldresamtaler alle avdelinger
 • 26.april               -  Besteforeldredag i barnehagen fra 15-16
 • 30.april               -  Frist for å melde opp sommerferie
 • 15.mai                -  17.mai markering i barnehagen fra kl 15.30. 
                                Avdeling Lasken går i eget tog rundt sitt nærområde. 
                                Avdeling Hemsbakken går i eget tog rundt skogen ved Runar
 • 13.juni                -  Sommerfest alle avdelinger fra kl 15.30
 • 14.juni                - Planleggingsdag 5
 • 17.juni                -  Foreldremøte nye foreldre (til barn som begynner høsten 2024)
 • 5.juli                   -  Siste åpningsdag før sommerstengt

Uke 28, 29 og 30 er barnehagen sommerstengt (nytt fra 2023)

Besøksdager nye barn: 4.juni, 11.juni, 18.juni og 25.juni

Hemsbakken: 4.juni 12-12.45, 11.juni 9.30-10.15, 18.juni 10.15-11.00, 25.juni 9.30-10.15

Lasken: alle fire dager 9.30 - 10.15


Høsten 2024

 • 29.juli                 -  Vi åpner etter sommerstengt
 • 5.august             -  Planleggingsdag 1 2024-2025
 • 7.august             -  Tilvenning begynner