Oversikt over arrangement og planleggingsdager 2022 - 2023

Her er oversikt over arrangement og planleggingsdager for barnehageåret 2022-2023

Vi har begynt å planlegge året 2022-2023. Endringer kan forekomme. 

HØSTEN 2022


 

 • 16.august           -  Planleggingsdag 1 (2022-2023)
  • 17.august 
 • Uke 37                -  Høstfest/grønnsakssuppe (for barna)
 • Uke 38                -  Brannvernuke
 • 27.september      -  Foreldremøte alle avdelinger.
 • 30.september      -  Planleggingsdag 2 
 • 3.oktober            -  SU møte 18-19.30
 • Uke 42-46           -  Foreldresamtaler på alle avdelinger
 • Uke 43                -  FN markeringsuke
 • 18.november       -  Planleggingsdag 3
 • 6.desember         -  Nissefest (for barna)
 • 13.desember       -  Lucia markering på ettermiddagen

 

Åpningstid i romjulen 27.-30.desember fra 8.00 - 16.00

 

 VÅREN 2023


 

 • 2.januar              -  Planleggingsdag 4
 • 14.februar           -  Karneval (for barna)
 • 28.februar           -  SU-møte 18-19.30
 • Uke 10-11           -  Fotografering i barnehagen
 • 10.mars              -  Planleggingsdag 5
 • 21.mars              -  Foreldremøte alle avdelinger
 • 30.mars              -  Påskefrokost på stor avdeling
 • Uke 13-18           -  Foreldresamtaler alle avdelinger
 • 28.april               -  "Besøksdag i barnehagen" fra 15-16
                                (byttet navn fra Besteforeldredag)
 • 30.april               -  Frist for å melde opp sommerferie
 • 15.mai                -  17.mai markering i barnehagen
 • 19.mai                -  Planleggingsdag 6
 • 6.juni                  -  Sommerfest alle avdelinger
 • 12.juni                -  Foreldremøte nye foreldre 18-19.30
 • 13.juni                -  Besøksdag nye barn 9.30-10.30