Oversikt over arrangement og planleggingsdager 2020-2021

Her er oversikt over arrangement og planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021. På grunn av Covid-19, så vil det kanskje bli endringer på arrangementene i år.

Høsten 2020

17.august        - Nytt barnehageår begynner.
                        Tilvenning
Uke 37            - Høstfest/grønnsakssuppe i barnehagen. Et arrangement for barna.
Uke 38            - Brannvernuke
24.september  - Foreldremøte for skolestarterne på Kengubarna kl 17.30-18.30.
24.september  - Foreldremøte for skolestarterne på Hundremeterskogen 
                        Det blir i år kun gjennomført foreldremøte for foresatte til skolestarterne, grunnet pandemi

30.september  - SU møte 18-19.30  - Utsatt grunnet korona. Møtet gjennomføres på Teams.              
13. oktober     - "Pensjonisstreff" (skolestarterne fra 2019-2020 kommer på besøk).
                        Dette arrangementet blir avlyst grunnet korona-pandemien
Uke 43            - FN-markeringsuke
Uke 43-45       - Foreldresamtaler
23.oktober      - Planleggingsdag 1
10.november   - Fotografering avdeling Bikuben og Hundremeterskogen fra kl 09.00
12.november   - Forografering avdeling Panthera og Kengubarna fra kl 09.00
27.november   - Frist for oppmelding av ferie i romjulen
30.november   - Planleggingsdag 2
2.                   - Nissefest for barna
13.                 - Lucia fra kl 16.30-17.00 . Lucia-markeringen i barnehagen blir kun for skolestarterne og
                        deres foreldre i år. Egen invitasjon sendes ut til skolestarterne.

Åpningstid 28, 29 og 30.desember er fra 8.00 - 16. 00
Barnehagen er stengt 24. og 31.desember

Våren 2021

4.januar          - Planleggingsdag 3
11.februar       - Karneval i barnehagen
1. mars           - SU-møte 18-19.30. Utsatt til 8.3 på Teams.
9.mars            - Foreldremøte avdeling Kengubarna og Panthera. Avlyst grunnet pandemi.
11.mars          - Foreldremøte avdeling Bikuben og Hundremeterskogen. Avlyst grunnet pandemi.
12.mars          - Frist for oppmelding av ferie i påsken 
25.mars          - Påskefrokost. Påskefrokosten erstattes av påskelunsj for barna.
31.mars          - Barnehagen stenger kl 12.00
Uke 10 - 18     - Foreldresamtaler
23.april           - Besteforeldredag. Avlyses grunnet pandemi.   
29.april           - Planleggingsdag 4
30.april           - Frist for oppmelding av ferie i sommer
4.mai              - Dugnad. Vi kommer ikke til å gjennomføre dugnad i år. 
11.mai            - 17.mai markering i barnehagen. Det blir kun 17 mai markering for barna på dagen. Arragnementet på ettermiddagen blir avlyst grunnet pandemi.
14.mai            - Planleggingsdag 5
8.juni              - Sommerfest Bikuben og Hundremeterskogen avlyses.
                        Det blir kun avslutning for skolestarterne.
10.juni            - Sommerfest Panthera og Kengubarna avlyses.
                        Det blir kun avslutning for skolestarterne.

Uke 28,29 og 30 er alle avdelinger samlet på Hemsbakken. Åpningstid 7.15 - 16.30

12.august          - Planleggingsdag 6
13.august          - Planleggingsdag 7

 

Veslehaven barnehage er 20 år - 1.august 2021