Sommerstengt fra 2023

Veslehaven barnehage vil fra 2023 ha sommerstengt 3 uker i juli.

Vi har endret våre vedtekter og fra sommeren 2023 så vil barnehagen ha sommerstengt 3 uker i juli. Vi vil ha stengt uke 28-30. 

Tilvenning av nye barn starter fra onsdag 9.august.